top of page

De NIPT-testDe NIPT-test is een bloedonderzoek dat wordt gedaan om te achterhalen of je baby een aangeboren chromosoomafwijking heeft, zoals het syndroom van Down. NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. 

 

Onderzoek

De NIPT-test wordt uitgevoerd om te screenen op de meest voorkomende chromosoomafwijkingen, zoals trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom). De NIPT-test is een DNA-test die bestaat uit het afnemen van een aantal buisjes bloed bij de zwangere vrouw. In het bloed zit DNA waar erfelijk materiaal van de baby in aanwezig is. Dit DNA kan geanalyseerd worden om de chromosoomafwijkingen op te sporen.

De NIPT-test is een betrouwbaarder alternatief voor de combinatietest, waarbij twee testen gecombineerd worden om het Downsyndroom te kunnen opsporen. Namelijk een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw, tussen 9 en 14 weken zwangerschap en een echo-onderzoek (nekplooimeting), tussen 11 weken en 3 dagen en voor 14 weken zwangerschap. De NIPT-test is nauwkeuriger dan de combinatietest.

Als uit de combinatietest blijkt dat je een verhoogde kans hebt op een kindje met een chromosoomafwijking, hoeft niet te worden gekozen voor de NIPT-test. Alternatieven zijn de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. 

 

Uitslag

De uitslag van de NIPT-test is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend. De uitslag kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Er is ook een kleine kans dat de test mislukt.


  • Niet-afwijkende uitslag

Bij een niet-afwijkende uitslag zijn er geen aanwijzingen dat het kind een trisomie heeft. Deze uitslag is uiterst betrouwbaar. De kans dat een kind bij een niet- afwijkende uitslag toch een trisomie heeft, is kleiner dan 0,1%. Om deze reden is een vervolgtest dan niet meer nodig.


  • Afwijkende uitslag

Bij een afwijkende uitslag zijn er sterke aanwijzingen dat het kind een trisomie heeft. Deze uitslag is echter niet 100% betrouwbaar. Er is een kleine kans dat bij een afwijkende uitslag het kind toch geen trisomie blijkt te hebben. Om zekerheid te krijgen is daarom bij een afwijkende uitslag een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig ter bevestiging.


  • Mislukte NIPT-test

Bij ongeveer 3% van de vrouwen lukt de NIPT-test niet. Dit kan onder andere komen doordat er te weinig DNA van de baby in het afgenomen bloed zit. Je kan er dan voor kiezen de test opnieuw te laten doen of eventueel te kiezen voor een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

 

NIPT vs vlokkentest en vruchtwaterpunctie

De NIPT-test is veiliger dan de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Bij de vruchtwaterpunctie en vlokkentest bestaat er een kleine kans op een miskraam (dit is bij 0,3% tot 0,5% van de testen het geval). De NIPT-test kan niet leiden tot een miskraam. Een nadeel is echter dat het bij een afwijkende uitslag van een NIPT-test alsnog nodig kan zijn een vlokkentest of vruchtwaterpunctie te doen.


Meer informatie? Bel ons op 03 239 30 53

Comments


bottom of page